:: รายละเอียด ::
– ขนาด 48 ไร่

– เป็นทางเข้า-ออก เป็นถนนสาธารณะประโยชน์
– เป็นถนนลาดยาง
– ลักษณะที่ดิน อยู่บนเนินเขา
– วิวสวยเกินคำบรรยาย
– เหมาะลงทุน หรือซื้อเก็บเป็นทรัพย์สิน

พิกัด: http://maps.google.com/maps?q=14.520201,101.509074

ราคา: 384,000,000 บาท
ราคา (ตร.ม.) : 5,000.00
ราคา (ตร.ว.) : 20,000.00