แหล่งรวมที่ดินมากที่สุดในเขตเขาใหญ่
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

(มีโฉนดทุกแปลง)

“คัดเฉพาะวิวสวย เดินทางสะดวก และปลอดภัย”

ที่สวย ถูกกว่าตลาด

ทั้งหมด